Main Page

Velkommen til Utallige Stjerner

Bakgrunn, i veldig korte trekk

Menneskene fant opp spike-drives som kunne krysse mørket mellom stjernene. I verdensrommet fant vi hemmeligheten bak psionics, og våre mektigste psionics bygde jump-gates som bandt menneskeheten sammen,

Så kom en voldsom psionisc storm, the Scream, som drepte de aller fleste psionics, ødela psionisk verktøy, og splittet menneskeheten i utallige små systemer.

Nå har man gjenskapt spike-drive teknologien, og menneskeheten forsøker å bygge seg opp igjen.

Dere er med i dét menneskeheten stabler seg på beina og tar tilbake sin arv blandt stjernene.

Spillestil, regler, karakterer

Dere spiller en bande eventyrere som flakker mellom stjernene i søken etter rikdom, makt, ære, eller hva som skulle virke innbydende. Merk at dette er et sandbox-type spill, så det er avgjørende at dere følger Regel 1.


Regel 1

Alle karakterer har egne, personlige mål


Vi begynner spillet strandet på en av de utallige planetene som menneskeheten har klamret seg fast til. Ingen av karakterene kommer fra denne planeten, og det er naturlig å anta at dere vil enten skaffe dere et romskip, eller på annet vi ordne transport vekk.

Dere vil etter hvert stå fritt til å reise hvor dere vil, innenfor grensense til spike-drive-teknologien. Dette innbærer en del ansvar: dere må selv finne ut hvor dere vil, og dere må derfor selv vite hva dere vil gjøre.


Regel 2

Alle spillerne er ansvarlig for egen og andres moro


Regelsettet er en hybrid av Mongoose Traveller og d20, og er på mange måter en forenkling av begge deler. Karakterene kan velge mellom tre klasser – Warrior, Expert, Psionic – som i stor grad innehar beskyttede nisjer. Warrior er bedre enn alle andre i en kamp, Expert har skills i fleng, og ingen andre enn Psionics kan lære seg spillets magi-liknende mekansimer. Utover dette defineres karakterene av bakgrunnspakker og trening som gir unike sammensetninger av skills. Om ingen av dere lærer dere Vehicle: Spacecraft og Navigation, vil dere måtte ta hyra på andres romskip for å komme dere rundt.

Karakterer

Brutus McFly (Håvard)

Tjene penger, bli flinkest/best. Forkastet sin barnetro.

Flynn Taggart (Jan)

Finne noe å utrydde alienene (Da) med.

Mohar Achari

Ute etter en måte å ta ned en unbraked AI på.

Main Page

waiting for the chronicles harnengh harnengh